Kassanet Nuus

BonVito Coupons

Coupons

Coupons met aantrekkelijke voordelen sporen uw klanten aan om uw bedrijf vaker te bezoeken. Met bonVito kunt u coupons gemakkelijk en zonder hoge kosten aanbieden.

 

Kassacoupons

 
 • Anoniem, op de kassabon gedrukt.
 • Gepersonaliseerd, via klanten met klantenkaarten of klantengroepen.
 • Ondubbelzinnige barcode sluit manipulaties uit.
 • Procentuele korting (bijv. "10% op product XY bij het volgende bezoek").
 • Gratis extra product (bijv. "Bij uw volgende bezoek ontvangt u product XY gratis erbij").
 • Korting in de vorm van een bedrag in euro (bijv. "X euro bij het volgende bezoek op product Y").
 • Het tijdstip van uitgifte en inwisseling kan telkens worden beperkt tot individuele weekdagen.
 • Gebruik van klantenkaarten met eigen lay-out.
 • Rangschikking van geregistreerde klanten in klantengroepen.

Reclamecoupons

 • Downloaden van bonVito-codes via csv-download (bijv. voor het afdrukken van barcodes in dagbladen of folders).
 • Algemene barcode (configureerbaar): 1 barcode die maximaal x keer kan worden ingewisseld.
 • Individuele barcode (configureerbaar): x barcodes van welke elke slechts één keer kan worden ingewisseld.
 • Uitsluitend mogelijk in anonieme vorm.
 

Talloze evaluaties

 
 • Aantal coupons
 • Campagneomzet
 • Totale omzet
 • Kortingkosten
 • Korting in %.
 • Gemiddeld bedrag per verkoop bon.
 • Uitgegeven, ingewisselde en openstaande coupons.
 • Bovendien csv-download van de gegevens die relevant zijn voor de campagnes.
BonVito Coupons

Evaluaties

Via de uitgebreide evaluatie in realtime kunt u altijd de actuele stand van uw acties bekijken. Daardoor behoudt u de controle over de acties, kunt u het resultaat meten en daardoor de efficiency van uw marketingcampagnes individueel beoordelen.

Kassacoupons

De kassacoupon biedt de mogelijkheid uw klant een bonus voor het volgende bezoek te geven. Dat kan een procentuele korting, een gratis extra product of een tegoed in euro zijn. U bepaalt voor welke producten coupons kunnen worden verstrekt en voor welke producten de coupon kan worden ingewisseld. Kassacoupons kunnen bij bonVito anoniem of gepersonaliseerd worden uitgegeven. Bij de anonieme vorm wordt de coupon direct op de kassabon geprint. Daarnaast verschijnt een ondubbelzinnige barcode op de kassabon die in het totale systeem slechts één keer kan worden ingevoerd. Op die manier worden manipulaties door personeel of klanten uitgesloten. Bij de gepersonaliseerde vorm van de couponuitgifte gebruikt de klant de klantenkaart die u hebt uitgegeven. De voorwaarde voor het gebruik is dat de kaarthouder zich via het internet registreert. De afwikkeling gebeurt analoog aan de geanonimiseerde vorm van de coupon. Er wordt alleen geen barcode op de verkoop bon gedrukt. De klantenkaart wordt gebruikt om coupons in te wisselen. Deze wordt voor afronding van het koopproces ingelezen. Uitgifte en verrekening van de coupons gebeurt automatisch door de kassa.

Reclamecoupons

Bij reclamecoupons worden barcodes gegenereerd die op reclamematerialen (advertenties, brochures, enz.) kunnen worden gedrukt. Achter iedere barcode schuilt een door u gemaakte, individuele campagne met de mogelijkheid het aantal inwisselingen vast te leggen. Zodra een aangeboden coupon op de kassa wordt ingelezen, verrekent het systeem deze automatisch.

BonVito Coupons

Vorige                                                                                             Volgende

Offerte aanvragen?

Wilt u een offerte voor een kassasysteem aanvragen? Als u uw wensen in dit offerteformulier invult doen wij u zo spoedig mogelijk een goede aanbieding.

Vraag offerte aan

Inschrijven nieuwsbrief

Onze oplossingen

Mét de klant bepalen wij het uiteindelijke doel. Elke kassa, elk systeem, elke oplossing is maatwerk.